Inleiding

De ICT-opleiding van het NATIN is gebaseerd op internationale standaarden (Caribbean Vocational Qualifications/CVQ en Competentiegericht Onderwijs/CGO). Op basis van de behoefte van het werkveld en in samenspraak daarmee wordt een curriculum ontwikkeld, waarin vaardigheden, beroeps- attitude en kennis centraal staan (CGO). Ook staat centraal het ontwikkelen van (zoveel mogelijk) “echte” praktijksituaties van waaruit studenten de benodigde competenties voor een beroepsbeoefenaar kunnen verwerven.

Iets voor mij?

Tijdens de opleiding leer je alles wat je als Medewerker ICT of ICT-Beheerder moet kunnen. Je leert hoe je hard- en software moet installeren en hoe je updates en uitbreidingen maakt. Ook leer je hardware aan te passen aan nieuwe situaties en hoe je software preventief beveiligt. Verder leer je hoe je storingen in de hard -en software verhelpt en hoe je virussen ongedaan maakt.