In-Service Training Heavy Equipment Fundamentals and Core Skills

Samenwerkingsintentie
Op 27 april 2012 is middels het ondertekenen van een intentieverklaring tussen Surmac en het Ministerie van On- derwijs, een initiële aanzet gegeven tot deze in-service training. Verbeteren van de kwaliteit van het beroepsonder- wijs van met name het NATIN en AMTO, maar ook de studiemogelijkheden van de studenten willen uitbreiden met daardoor betere carrière mogelijkheden waren de uit- gangspunten.
In oktober van dat jaar hebben als eerste uitvloeisel van de samenwerking, 23 docenten van het NATIN en de AMTO het certificaat “Heavy Equipment Applied Technology (HEAT) Program-Train the Trainer” ontvangen. Dit is eerste groep docenten in het kader van het project “Werken aan de Ontwikkeling van Zwaar Materieel Onderwijs in Suriname (ZMOS)”.

Heavy Equipment Fundamentals and Core Skills
Het doel van de in-service training “Heavy Equipment Fundamentals and Core Skills” is erop gericht de trainee in staat te stellen fundamentele werkzaamheden te verrichten op het gebied van zwaar materieel.
De gebieden zijn dieselmotoren, aandrijvingen, hydraulica en elektronica. De trainers uit het HEAT Program zullen deze in-service trainingen verzorgen. Vooral de praktijk van deze training is een belangrijk onderdeel. Speciaal hiervoor is door Surmac, op het terrein van het NATIN- MBO, een volledig ingerichte Heavy Equipment praktijk hal ingericht (zie foto collage op de volgende pagina).
In het eerste jaar zullen de studenten algemeen opgeleid worden. Daarna is eventueel een specialisatie mogelijk. Een evaluatie na het eerste jaar zal het ook mogelijk maken een curriculum samen te stellen voor een specifieke technician opleiding. Hiermee zal voornamelijk een uitbreiding van het aanbod van het beroepsonderwijs in het bijzonder op het NATIN en de AMTO mogelijk gemaakt worden. De afgelopen week is de laatste module van deze in-service training van start gegaan.

Het NATIN is bijzonder blij met deze eerste stap gezet door Surmac. Samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen is essentieel voor het goed kunnen opleiden van gekwalificeerd technisch personeel. Een betere aansluiting op de vraag vanuit het bedrijfsleven naar vakbekwaam personeel moet hieruit resulteren.
Maar natuurlijk ook de aanwezigheid van moderne lesmaterialen en verbeterde praktijkfaciliteiten door middel van investeringen uit het bedrijfsleven. Op het gebied van Heavy Equipment heeft Surmac op het gebied van onderhoud deze belangrijke taak op zich genomen.
Surmac ziet het ook als haar taak om klanten, en toekomstige klanten kwalitatieve service in reparaties en onderhoud te bieden. Lokaal kader is daarvoor nu niet voorhanden. Met zich de vraag te stellen: “hoe kunnen wij vanuit Surmac upgrading van technisch kader in Suriname bewerkstelligen?” is de samenwerking met het onderwijsveld en nu dan de in-service training een feit.
Patrick Penneux, assistant General Manager van Surmac gaf heel mooi aan: “wij hopen dat andere bedrijven ook hun corporate social responsibility erkennen.”