Kwaliteitsmanagement

Het NATIN-MBO is zich ervan bewust dat het de plaats die het Instituut verworven heeft in de Surinaamse maatschappij, blijvend zal kunnen vestigen door voortdurend te werken aan de kwaliteit van zijn opleidingen. Het NATIN-MBO zal daartoe bij alle schoolactiviteiten de schoolprocedures toepassen, geheel binnen het kader van de wettelijke vereisten.

Het kwaliteitsbeleid van het NATIN-MBO heeft als doel te waarborgen dat aan de eisen en verwachtingen van zijn klanten wordt voldaan. Om dit te bereiken wordt vaktechnische kennis bijgebracht en vaardigheden aangeleerd op pedagogisch- didactisch verantwoorde wijze in een veilige en milieuvriendelijke leeromgeving.