Kwaliteitsmanagement

Het NATIN-MBO is zich ervan bewust dat het de plaats die het Instituut verworven heeft in de Surinaamse maatschappij, blijvend zal kunnen vestigen door voortdurend te werken aan de kwaliteit van zijn opleidingen. Het NATIN-MBO zal daartoe bij alle schoolactiviteiten de schoolprocedures toepassen, geheel binnen het kader van de wettelijke vereisten. Het kwaliteitsbeleid van het…

Regionale Opleidings Centrum Midden Nederland (ROC Midden Nederland)

Het betreft hier een samenwerking met betrekking tot Toerisme, Techniek en ICT. De samenwerking is gericht op: kennisuitwisseling inzake onderwijsvernieuwing, waar onder modulair onderwijs; ondernemend onderwijs, competentie gericht onderwijs en de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven; uitwisseling van docenten en stagiaires; gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe opleidingen binnen de sectoren  Toerisme, ICT en Techniek; verbetering van de…

Spang Makandra

Met steun van het Programma Samenwerking Opkomende Markten (PSOM) is het Surinaams bedrijf Cybermango, een joint Venture aangegaan met het Nederlandse Us Media en The Back Lot. Uit dit huwelijk is Spang Makandra geboren. De bedoeling is dat op het gebied van multi media, webdesign, web-applicaties en animaties, ICT in Suriname naar een hoger niveau…

IN-SERVICE TRAINING HEAVY EQUIPMENT FUNDAMENTALS AND CORE SKILLS

Samenwerkingsintentie Op 27 april 2012 is middels het ondertekenen van een intentieverklaring tussen Surmac en het Ministerie van On- derwijs, een initiële aanzet gegeven tot deze in-service training. Verbeteren van de kwaliteit van het beroepsonder- wijs van met name het NATIN en AMTO, maar ook de studiemogelijkheden van de studenten willen uitbreiden met daardoor betere…

Visie en Missie

Het Natuurtechnisch Instituut is een toonaangevend, ontwikkelingsgericht, dynamisch instituut dat beroepskader opleidt voor technische -, natuurtechnische – en laboratoriumsectoren die deel uitmaken van het bedrijfsleven, de dienstensector en de overheid van Suriname. Dit beroepskader heeft de kwaliteit en de potentie om zijn leidende rol te blijven vervullen in de ontwikkeling van ons land, en staat…