Officiele naam : Natuurtechnisch Insitituut – Middelbare Beroepsopleidingen
Afkorting : NATIN-MBO
Aantal docenten : 225 (fulltime en parttime)
Bedrijfstak : Natuur Technisch Beroepsonderwijs

Doel Opleiding
Het NATIN-MBO heeft tot doel het Surinaams bedrijfsleven, de dienstensector en de overheid goed opgeleid technisch midden kader aan te leveren.

Toelatingseisen
Om toegelaten te worden tot de opleiding dient men minstens in het bezit te zijn van een van de volgende diploma’s:

 • LTS-C diploma of
 • MULO-B diploma en geslaagd zijn voor het toelatingsexamen NATIN of
 • MULO-B diploma met LTO-C certifiaat (indien men niet geslaagd was voor het toelatingsexamen NATIN)

Duur van de opleiding
De opleiding duurt vier jaar en is een dagopleiding.

1e Leerjaar
In het eerste leerjaar kan gekozen worden uit de hoofdrichtingen:

 • Natuurtechniek
 • Techniek
 • Analisten

Richtingen en Specialisaties
In het tweede leerjaar kan , afhankelijk van de hoofdrichting die in het eerste leerjaar is doorlopen, gekozen worden uit de volgende richtingen en specialisaties:

Natuurtechniek
Met de volgende richtingen:

 • Landbouw (specialisatie in het 4e leerjaar: plantenteelt of veeteelt of bodemkunde)
 • Mijnbouw
 • Hydro / Meteo
 • Landmeetkunde
 • Bosbouw (met specialisaties in het 3e leerjaar: productie of toerisme)

Techniek
Met de volgende richtingen:

 • Bouwkunde
 • Weg– en Waterbouwkunde
 • Electrotechniek (met specialisaties in het 3e leerjaar : energie-overdracht of informatie- overdracht)
 • Werktuigbouwkunde
 • Informatie- & Communicatie Technologie (ICT)
 • Procestechniek
 • Audiovisuele Productie

Analisten
Deze opleiding heeft de volgende richtingen:

 • Medische analisten
 • Chemisch Analisten
 • Apothekers Assistent

In het derde leerjaar loopt men 12 weken stage. In het vierde leerjaar zijn er twee perioden theoretische examens en is er een afstudeerperiode (afstudeerproject) van 12 weken bij een bedrijf of instantie, waarover men een afstudeerverslag moet maken.
Beroepsmogelijkheden en vervolg opleidings mogelijkheden
Geslaagden voor het eindexamen NATIN-MBO krijgen een diploma.
Na het NATIN kan men solliciteren naar een arbeidsplaats op middelbaar niveau in de sector waarin men is afgestudeerd.

Men kan ook doorstromen naar vervolgopleidingen zoals:

 • HBO opleidingen in het buitenland
 • Het Poly Technic college (met de keuze uit een bedrijfsgerichte– en een leraren opleiding)
 • Universitair (na eerst het schakejaar gevolgd te hebben)- diverse faculteiten

Inschrijving
Inschrijvingen zijn mogelijk in de maand augustus (volg de media berichten). Bij inschrijving zal het volgende moeten worden meegenomen:

 • Orgineel en copien van relevante diploma’s, cijferlijsten en slagingsbewijs
 • 2 recente pasfoto’s
 • Recent uittreksel uit het bevolkingsregister van CBB (niet ouder dan een maand)
 • Inschrijfgeld en eventuele bijdrage voor specifieke schoolactiviteiten.

Andere bijzonderheden over het NATIN
Studenten aan het NATIN krijgen vanaf het tweede leerjaar (afhankelijk van de specialisatie) reeds informatica lessen in specialistische computerprogramma’s, die bestemd zijn voor de gekozen richting.
Ook beschikt het NATIN over een mediatheek welke toegankelijk is voor alle studenten van het NATIN en waar literatuur betreffende alle richtingen op het NATIN aanwezig is (ook op de computer).
Binnen elke specialisatierichting is reeds vanaf het eerste leerjaar sprake van praktijklessen in onder andere daarvoor bestemde loodsen, laboratoria en in het veld