Voor het NATIN-MBO, ter noemen NATIN, geldt onderstaande organisatiestructuur. De taken van de verschillende geledingen zijn vastgelegd in de betreffende taakomschrijvingen. Daarbij worden de volgende geledingen gekend:

Directeur NATIN MBO
Onderdirecteur(OD)
Richtingscoordinator (RC)
Sectiehoofd (SH)
Docent (DOC)
Student
Administratie (ADM)
Financiële Administratie (ADM)
Algemene en Huishoudelijke dienst (TD)

Daarnaast worden de volgende organen gekend:

  • Schoolcommissies
  • Decanaat
  • Docentenvergadering

Daarnaast worden de volgende richtingen gekend:

Landbouw (Lb)
Bosbouw (Bb)
Hydro/Meteo (HM)
Landmeetkunde (Lm)
Mijnbouw (Mb)
Chemisch Analisten (CA)
Medisch Analisten (MA)
Apothekersassistent(Aa)
Procestechniek (PT)

Audio Visuele Productie (AV)
Groen opleiding (GRO)
Informatie en communicatie techniek (ICT)
Bouwkunde (Bk)
Weg- en waterbouwkunde (WW)
Electrotechniek-Energieoverdracht (EE)
Electrotechniek- Informatieoverdracht(EI)
Werktuigbouwkunde (WTB)

Daarnaast worden de volgende secties gekend:

Wiskunde (Wis)
Economie/bedrijfskunde (Eco/bdk)
Natuurkunde (Na)
Nederlands (Ned)
EHBO
Lichamelijke Opvoeding (LO)
Scheikunde (Sk)
Automatisering (Auto)
Kennis van Werktuigen (KvW)
Handvaardigheid (Hava)
Engels (Eng)
Tekenen (Tek)
Maatschappij Oriëntatie (MO)
Veiligheid & Milieu (Vei)

 

De schoolleiding

De schoolleiding wordt uitgemaakt door een directie bestaande uit de directeur en onderdirecteuren; richtingscoördinatoren geven leiding aan een richting en sectiehoofden aan een sectie.
Per 1 oktober 2015 worden de functies/ taken door de volgende personen ingevuld:

De directie
Mw. C. Grünberg
Mw. J. Menasse
Mw. B. Hoeblal
Mw. N. Oedai
Mw. M. Calor
Hr. G. Wikkeling
Mw. S. Dreischor
Mw. M. Sital
Hr. B. Toekimin
Hr. M. Naarden
Directeur
Onderdirecteur onderwijszaken onderbouw
Onderdirecteur studentenzaken onderbouw
Onderdirecteur onderwijszaken en studentenzaken natuurtechniek
Onderdirecteur onderwijszaken en studentenzaken analist
Onderdirecteur onderwijszaken techniek
Onderdirecteur studentenzaken techniek
Onderdirecteur onderwijszaken techniek CGO
Onderdirecteur Administratie & Databeheer
Onderdirecteur Beheer en Onderhoud
(Richtings)coördinatoren  
Mw. S. Soeltan
Mw. M. Rajaram
Mw.C. Verwey
Mw.C. Verwey
Hr. A. Jethoe
Hr. S. Sathie
Mw. F. Niamut
Mw. M. Wongsodimedjo
Mw. S. Akloe
Hr. I. Wolfjager
Mw. D. Walden
Hr. M. Sieda
Hr. J. Sewdajal
Hr. W. Chikhoer
Hr. G. Wongsodikromo
Hr. S. Kadir
Hr. T. Pawirodjojo
Hr. D. Baidjoe
Mw. Ebicilio
Hr. V. Sewradj
Mw. M. Salijo
Mw. M. Fraser – Wessels
Mw. S. Schoonhoven
Hr. R. Kartoredjo
Hr. R. Panka
Hr. J. Sanches
Hr. A. Ramlal
Mw. K. Jaggan
Hr. A. Rambaran Mishre
Mw. M. Rajaram
Mw. G. Persaud
Hr. K. Jaddoe
Hr. K. Dwarka
Hr. K. Dwarka
Hr. J. Biharie
Hr. J. Biharie
Hr. L. Soediredjo
Mw. M. Amatngasoeri
Mw. M. Koorndijk
Hr. R. Douglas
Mw. H. Kammeron
Mw. S. Ori
Mw. A. Maniram
Mw. S. Blackson
Mw. D. Renfurm
Landbouw (RC)
Landbouw coordinator Nickerie
Bosbouw – productie (RC)
Bosbouw – toerisme (RC)
Hydro/Meteo (RC)
Landmeetkunde (RC)
Mijnbouw (RC)
Chemisch Analisten (RC)
Medisch Analisten (RC)
Bouwkunde (RC)
Bouwkunde/Weg- en Waterbouwkunde coordinator Nickerie
Bouwk./Weg- en Waterbouwkunde coordinator Lelydorp
Weg- en waterbouwkunde (RC)
Bouwkunde/Weg en Waterbouwkunde praktijkcoordinator
Electrotechniek-Energieoverdracht (RC)
Electrotechniek – Informatieoverdracht (RC)
Elektro praktijkcoordinator
Electrotechniek coordinator Nickerie
Electrotechniek coordinator Lelydorp
Informatie en communicatie technologie (RC)
Procestechniek (RC)
Apothekersassistent (RC)
Audio – Visuele Productie (RC)
Werktuigbouwkunde onderwijszaken (RC)
Werktuigbouwkunde onderwijszaken (RC)
Werktuigbouwkunde praktijkcoordinator WTB
Werktuigbouwkunde coordinator Lelydorp
Werktuigbouwkunde coordinator Nickerie
Coordinator onderwijszaken Natin Nickerie
Algemeen-/coordinator studentenzaken Natin Nickerie
Algemeen-/coordinator onderwijszaken Natin Lelydorp
Coordinator studentenzaken Natin Lelydorp
Coordinator Beheer en Onderhoud Natin Nickerie
Coördinator leermiddelenvoorziening Natin Nickerie
Coördinator  Beheer en Onderhoud Natin Lelydorp
Coördinator  leermiddelenvoorziening Natin Lelydorp
Coördinator logistieke zaken Natin dependances
Coördinator 1e leerjaar Leysweg
Coördinator 1e leerjaar Leysweg
2e t/m 4e leerjaar Techniek
2e t/m 4e leerjaar Techniek
2e t/m 4e leerjaar Analist Leysweg
2e t/m 4e leerjaar Analist Leysweg
2e t/m 4e leerjaar Natuurtechniek MTH
2e t/m 4e leerjaar Natuurtechniek MTH
Sectiehoofden  
Mw. J. Gefferie Nederlands
Mw. E. Blokland Engels
Mw. S. Ramdjanamsing Wiskunde
Hr. B. Surjoo Natuurkunde
Mw. G. Sewdajal Scheikunde
Mw. R. Graanoogst Maatschappij Oriëntatie
Hr. A. Tamrin Economie/bedrijfskunde
Mw. J. Gilson Lichamelijke Opvoeding
Hr. A. Linga Tekenen
Mw. X. Felter Inleiding Werktuigbouwkunde
Hr. Cabelofoedoe Inleiding Bouwkunde
Mw. Koendjbihari Inleiding Elektro
Hr. H. Thakoerdien HSE (EHBO, Veiligheid en Milieu)
Mw. C. Peroti ICT

De Dekanaat
Mw. L. Hammen – coördinator

Afdeling Interne Kwaliteitszorg
Mw. R. Gardeslen- coördinator

Afdeling Beheer en Onderhoud
Hr. M. Kariem – coördinator

Administratie
Mw.P. Koningsverdraag (hoofd van de administratie J. Lachmonstraat)
Hr. L. Soediredjo – coördinator studentenadministratie Natin Paramaribo

Afdeling Systeem- en Netwerkbeheer 
Hr. Wijnalduim – coördinator

Afdeling Databeheer
Hr. G. Amatdarso - coördinator database Paramaribo, Nickerie, Lelydorp