Visie en Missie

Visie
Het Natuurtechnisch Instituut is een toonaangevend, ontwikkelingsgericht, dynamisch instituut dat beroepskader opleidt voor technische, natuurtechnische en laboratoriumsectoren die deel uitmaken van het bedrijfsleven, de dienstensector en de overheid van Suriname.
Dit beroepskader heeft de kwaliteit en de potentie om zijn leidende rol te blijven vervullen in de ontwikkeling van ons land, en staat als zodanig nationaal, regionaal en internationaal bekend.

Missie
Het Natuurtechnisch Instituut heeft de volgende missie:

  • Wij bieden jongeren die zich ingeschreven hebben een veilige en op de maatschappelijke en economische samenleving afgestemde leeromgeving, waarin hen de nodige vaktechnische kennis wordt bijgebracht en vaardigheden worden aangeleerd, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot startbekwaam beroepskader dat zelfstandig, verantwoordelijk, sociaalvaardig en integer is en zich bewust is van het belang van een gezond leef- en werkmilieu.
  • Wij kiezen voor een breed opleidingsaanbod dat afgestemd is op de arbeidsmarkt en op de maatschappij en informeren de studenten hierover, zodat zij een keus maken die past bij hun talent en ambitie.
  • Wij willen jaarlijks, ten behoeve van het bedrijfsleven, de dienstensector en de overheid, kwalitatief goed opgeleide en gemotiveerd beroepskader afleveren op technisch, natuurtechnisch- en laboratoriumgebied, dat als zodanig een belangrijke bijdrage levert aan de sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname. Wij doen dit door effici├źnt en verantwoord gebruik van beschikbare middelen ge├»ntegreerd in een onderwijsconcept, gericht op de individuele student, maar tegelijk ook op de afnemers.
  • Wij willen dat onze opleiding van het niveau is, dat de afgestudeerde Natinner in staat is om op vervolgopleidingen een goed resultaat te boeken.
  • Wij worden gekenmerkt door dynamiek en zelfwerkzaamheid: een team dat gaat voor voortdurende waliteitsgerichte ontwikkeling van expertise. Wij baseren ons daarbij op de volgende waarden: integriteit, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, collegialiteit, betrokkenheid, liefdevolle toewijding en deskundigheid.