IN-SERVICE TRAINING HEAVY EQUIPMENT FUNDAMENTALS AND CORE SKILLS

Samenwerkingsintentie Op 27 april 2012 is middels het ondertekenen van een intentieverklaring tussen Surmac en het Ministerie van On- derwijs, een initiële aanzet gegeven tot deze in-service training. Verbeteren van de kwaliteit van het beroepsonder- wijs van met name het NATIN en AMTO, maar ook de studiemogelijkheden van de studenten willen uitbreiden met daardoor betere…

Spang Makandra

Met steun van het Programma Samenwerking Opkomende Markten (PSOM) is het Surinaams bedrijf Cybermango, een joint Venture aangegaan met het Nederlandse Us Media en The Back Lot. Uit dit huwelijk is Spang Makandra geboren. De bedoeling is dat op het gebied van multi media, webdesign, web-applicaties en animaties, ICT in Suriname naar een hoger niveau…

Regionale Opleidings Centrum Midden Nederland (ROC Midden Nederland)

Het betreft hier een samenwerking met betrekking tot Toerisme, Techniek en ICT. De samenwerking is gericht op: kennisuitwisseling inzake onderwijsvernieuwing, waar onder modulair onderwijs; ondernemend onderwijs, competentie gericht onderwijs en de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven; uitwisseling van docenten en stagiaires; gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe opleidingen binnen de sectoren  Toerisme, ICT en Techniek; verbetering van de…