Spang Makandra

Met steun van het Programma Samenwerking Opkomende Markten (PSOM) is het Surinaams bedrijf Cybermango, een joint Venture aangegaan met het Nederlandse Us Media en The Back Lot. Uit dit huwelijk is Spang Makandra geboren. De bedoeling is dat op het gebied van multi media, webdesign, web-applicaties en animaties, ICT in Suriname naar een hoger niveau wordt gebracht.
Om hier een duurzaam karakter aan te geven is er ook een samenwerking aangegaan met het NATIN. Dit is een aanzet om binnen 3 jaar formeel gecertificeerde ICT deskundigen te kunnen afleveren.

Bezoek de website.