Wat zijn toelatingseisen voor deze opleiding?

Om toegelaten te worden tot de opleiding dient men minstens in het bezit te zijn van een van de volgende diploma’s:

  • LTS-C diploma of
  • MULO-B diploma en geslaagd zijn voor het toelatingsexamen NATIN of
  • MULO-B diploma met LTO-C certifiaat (indien men niet geslaagd was voor het toelatingsexamen NATIN)
Wat zijn de inschrijving procedures?
  • Orgineel en copien van relevante diploma’s, cijferlijsten en slagingsbewijs
  • 2 recente pasfoto’s
  • Recent uittreksel uit het bevolkingsregister van CBB (niet ouder dan een maand)
  • Inschrijfgeld en eventuele bijdrage voor specifieke schoolactiviteiten.
Wanneer zijn de inschrijvingen?

Inschrijvingen zijn mogelijk in de maand augustus (volg de media berichten)